TÁJÉKOZTATÁS FŰTÉSTÁMOGATÁSRÓL


Értesítjük a lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.

A Korm. határozat végrehajtásához készült eljárásrend értelmében, azok a háztartások (Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) akik a téli rezsicsökkentés keretében még nem részesültek semmilyen formában támogatásban, kérelmüket

2018. október 15. napjáig formanyomtatványon beadhatják a Séi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sé, Szabadság u. 29.) vagy a Bucsu Község Önkormányzati Hivatalban (9792 Bucsu, Rohonczi u. 2.) ügyfélfogadási időben.

A formanyomtatványon nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen formában kérik az igényelendő juttatást (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett)

A nyomtatvány elérhető a Séi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sé, Szabadság u. 29.), Bucsu Község Önkormányzati Hivatalban, illetve a honlapról (www.bucsu.eu) is letölthető. FORMANYOMTATVÁNY

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az igénybejelentés megalapozottságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, KÉSŐBBI BENYÚJTÁST NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!

Adatkezelési tájékoztató

Bucsu, 2018. szeptember 5.

Horváth Tímea s.k.

polgármester

 

Copyright © 2011. H&Z