Évközi 7. vasárnap
2020. február 23.

1) A mai vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában a katolikus iskolák javára adjuk a perselyadományunkat!

2) A jövő héten – szerdán – kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán, az esti 6 órai bucsui szentmisén megszenteljük a hamut, majd szerdán, valamint a szombat előesti szentmisén, illetve jövő vasárnap elvégzük a hamvazás szertartását. Plébániánk területén, hamvazószerdán csak Bucsu községben lesz szentmise este 6 órakor, amely szentmisére plébániánk híveit szeretettel várjuk!

3) Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon az, aki betöltötte a 18. életévét és még nem kezdte meg a 60. évét, csak 3-szor étkezhet 1-szeri jóllakással. Húst ezeken a napokon, valamint nagyböjt péntekjein 14. életévünktől halálunkig nem fogyaszthatunk. Amilyen a nagyböjtünk, olyan a húsvétunk. Nagyböjtben tegyünk jó elhatározásokat: jöjjünk el a vasárnapi szentmise mellett egy hétköznapi misére is, jobban figyeljünk családtagjainkra, kevesebbet nézzünk TV-t, kevesebbet használjuk az okos telefont illetve az internetet.

4) Toronyban, Bucsuban, Dozmaton és Sében is pénteken este ½ 6-tól keresztutat végzünk. Kérem és bátorítom az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

5) Püspök atya kérése, hogy az egyházközségi tagok vegyenek részt lelkigyakorlaton, ennek a kérésnek eleget téve, az egyházközségi tagokat és családtagjaikat is szeretettel várom február 29-én, szombaton délután 3 és 5 óra között, valamint vasárnap délután 3 és 5 óra között a toronyi Művelődési Házba, ahol a lelkigyakorlatos összejövetelt Dr. Füzes Ádám atya vezeti. Természetesen az egyházközségi tagokon és családtagjaikon kívül bárki részt vehet a lelkigyakorlaton.

6) Jövő vasárnap Sé község szentségimádási napja van, szentségkitétel a 11 órai szentmise végén lesz. Szentségeltétel pedig este 6-kor litánia keretében történik. Minél többen jöjjünk el a délutáni órákban imádkozni családjainkért, egyházközségünkért! Akik tudnak vállalni szentségimádási órát, kérem, hogy iratkozzanak fel a gyóntatószék mellé elhelyezett jelenléti íven.

 

Copyright © 2011. H&Z