A népesség alakulása községünkben


Állandó lakosok 569 fő
Ideiglenes lakosok 36 fő

Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása

0-5 éves 27 fő
6-14 éves 49 fő
15-18 éves 20 fő
19-54 éves 292 fő
55-60 éves 43 fő
61 év felett 136 fő

Munkanélküliség: Községünkben nem számottevő.

A szombathelyi kistérséghez tartozó határmenti falu népessége története során csak kis mértékben ingadozott. Soha nem csökkent 500 fő alá és nem emelkedett 1000 fő fölé.

1990-től napjainkban a vándorlási egyenleg egyértelműen és jelentősen pozitív.

Egyértelműen kedvező a település népességének szerkezete. Kevés olyan falu van Vas megyében, ahol az öregségi index 1,0 alatti, Bucsu ilyen.

 

 

Copyright © 2011. H&Z