Pünkösdvasárnap
2020. május 31.

1) A mai nappal lezárult a húsvéti idő, pünkösdhétfő nem egyházi, hanem állami ünnep, így plébániánk területén ezen a napon szentmise nem lesz.

2) Június 4-én, csütörtökön a trianoni igazságtalan béke diktátum 100. évfordulóján délután fél 5-kor az aláírás órájában az országban megszólalnak a harangok.

3) Pénteken elsőpéntek délelőtt az elsőpéntekes betegeket látogatom meg.

4) Elsőpénteken külön gyóntatás nem lesz, hiszen az általános feloldozásban mindenki részesült, s ez még érvényben van.

5) Elsőszombaton az óndódi kápolnában is lesz szentmise délután 6-kor.

6) Jövő vasárnap elsővasárnap perselyadományunkat mind a négy községben a templomok javára adjuk, a Rózsafüzér Társulat fél 3 kor tartja imaóráját a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét.

7) Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.

 

Húsvét 7. vasárnapja
Urunk Mennybemenetele
2020. május 24.

1) Ma Urunk Mennybemenetelének ünnepe van. Jövő vasárnap Pünkösd vasárnap, a Szentlélek eljövetelének ünnepe lesz, s ezzel a nappal zárul a húsvéti idő.

2) A járvány veszély idején minden előjegyzett miseszándék a felvett napon elmondásra került, ahogy ezt a postaládákba eljutatott korábbi levélben jeleztük a kedves testvéreknek.

3) Az elmaradt elsőáldozás előreláthatólag szeptember 27-én, a bérmálás pedig november 8-án lesz megtartva, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása is ősszel lesz.

4) Június 4-én a trianoni béke diktátum 100. évfordulóján fél 5-kor az ország valamennyi templomában megszólalnak a harangok.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar határozatával összhangban

május 23-ával elkezdjük a hétköznapi szentmisék mellett a hétvégi

szentmisék bemutatását is a hívek részvételével templomainkban.


Így május 23-án, szombaton 19 óra Bucsu,

május 24-én, vasárnap 8 óra Dozmat,

május 24-én, vasárnap fél 10 Torony,

május 24-én, vasárnap 11 óra Sé

községben lesz szentmise.

 

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával gondolok arra, hogy a járvány okozta tömeges megbetegedés hazánkat, megyénket és falvainkat eddig elkerülte. Azért, hogy templomi közösségeink továbbra se válhassanak a fertőzés gócpontjaivá, és azért, hogy egyetlen ember életét se veszélyeztessük óvatlan figyelmetlenség vagy feledékenység miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kelt közleménye és a Szombathelyi Egyházmegye május 4-én kelt rendelkezése alapján, úgy döntöttem, hogy a hétvégi szentmisékkel még várjunk! Hiszen nem állunk versenyben senkivel, csak a vírussal! Várjunk a nyilvános hétvégi templomi (szombat-vasárnap) szentmisék újra indításával. A püspöki rendelet értelmében a hívek továbbra is fel vannak mentve a vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Igyekezzünk azonban otthonainkban családi közös imádsággal, a szentmisébe a médián keresztül való bekapcsolódással megszentelni a vasárnapot!

A hétköznapi szentmisék a hívek kisebb létszáma miatt május 4-étől kezdve megtarthatóak egyházmegyénk területén a templomokban -írja a püspöki rendelet, így május 6-tól, szerdától templomainkban a hétköznapi szentmiséket este 7-kor megtartjuk (szerda Bucsu, csütörtök Torony, péntek Torony). A püspöki rendelet szerint, „ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a vasárnapi szentmise biztonságos végzése, ott továbbra se legyenek a hívek jelenlétében ünnepelt szentmisék”. Mivel mind a négy községben templomaink mérete nem túl nagy, s nem tartható be az előírt 1,5-2 méter távolság hívő és hívő között, ezért döntöttem így, hogy a hétvégi szentmiséket egyenlőre nem tartjuk meg nyilvánosan, természetesen lelkipásztorként, a hívek részvétele nélkül is elvégzem az előjegyzett miseszándék elmondása mellett a hétvégi szentmiséket.

A püspöki rendelet kéri, hogy az idősebb, illetve gyengébb egészségű testvéreink továbbra is otthonról kapcsolódjanak be a hétköznapi szentmisékbe is.

Tudom, hogy hosszú ez az Eucharisztikus böjt, ez a templom-böjt, de hiszünk a böjt értelmében és lelki hasznában. Biztos vagyok benne, hogy minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb lesz majd az öröm, amikor ez az időszak véget ér, és hálát adhatunk a járvány elmúltáért, közösen, újra, mindannyian együtt.

A püspöki rendelet kéri, hogy nagyobb egyházközségi rendezvények még ne legyenek, ezért a fatimai körmenetet május 13-án nem tudjuk megtartani a hagyományos formában, ahogy ezt megtettük 9 éve minden hónap 13-án, ezértarra gondoltam, hogy a Szűzanya szobra vonulna végig falvainkon, s annak minden utcáján. Kérném, hogy az ablakokba virágot tegyünk, s ahol lehetőség van égő gyertyát is, így köszöntve Égi Édesanyánkat, s egyben kérve közbenjáró segítségét. Házunk bejáratához is kijöhetünk, s ahogy Fatimában szokás fehér kendővel integethetünk a Szűzanyának.

Május 13-án, szerdán délután 5 és 6 óra között Sé községben, 6 és 7 óra között Torony községben, 7 és ¾ 8 között Dozmat községben és ¾ 8 és ½ 9 között Bucsu községben járna végig a Szűzanya szobra. Fogadjátok imádságos szívvel és lélekkel.

Plébániánk területén a jelenlegi tervek szerint az elhalasztott elsőáldozás szeptember 27-én vasárnap, a bérmálás pedig november 8-án vasárnap kerülne megrendezésre.

A plébániai fogadóórák csütörtökön délután 4 és 6 óra között valamint szombaton 9 és 10 óra között továbbra is minden héten megtartásra kerülnek.

Amikor megköszönöm Híveink türelmét, mindannyiukat arra kérem, hogy ezután is legyenek szolidárisak egymással. Vigyázzunk Egymásra, Vigyázzunk Magunkra.

A hétvégi szentmisék újra indításáról a községek honlapjain értesítelek majd Benneteket!

Szent Rókusnak, a betegek, az orvosok és a kórházak védőszentjének közbenjárását kérem híveinkért, az egészségügyben tevékenykedőkét és a plébániánk területén élő minden emberért.

Torony, 2020. május 5.

Dr. Perger Gyula
plébános

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülöje,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz,
Mi Asszonyunk, Mi Közbenjárónk, Mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

 

Kedves Bucsui lakosok!

Szombaton április 25-én az előesti szentmise időpontjában este 7 órakor közös imára hívok mindenkit!

Jöjjünk ki a házunk bejáratához és imádkozzunk együtt Magyar Hazánkért! Aki teheti egy gyertyát is tegyen az ablakába, így könyörögve közösen együtt!

Az alábbi éneket is énekelni fogjuk:

Én Uram, Istenem, vigyázz ránk!
Ne hagyjad elveszni a hazát!
Sírva kér két szemünk,
Irgalmazz minekünk!
Emeld fel magadhoz Nemzetünk!

Szeretet fénye ég bennünk!
Míg élünk hiszünk és remélünk!
Vigyázz ránk, nyújtsd kezed,
Oltalmazd népedet
Az ősi Magyar Nemzetet!

Szűzanyánk szeplőtlen Mária,
Hozzád száll sok magyar sóhaja,
Kérd értünk Fiadat,
Megváltó Urunkat,
Védje, s őrizze Országunkat.

Míg igaz magyar él a földön,
Nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön!
Bármi volt, bármi lesz.
A magyar magyar lesz.
Így éled újjá a nemzet! 

Várok Mindenkit!
Imádságos megemlékezéssel:
Perger Gyula plébános
 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z