Évközi 6. vasárnap
2020. február 16.

1) Csütörtökön fél 3-kor a dozmati és a toronyi nyugdíjas klub tagjai vidám farsangi összejövetelen találkoznak a toronyi Művelődési Házban.

2) Csütörtökön este fél 7-kor a Séi Egyházközségi Képviselőtestület tagjait várom gyűlésre a toronyi Plébánia Hivatalban.

3) Jövő szombaton – este 6 –tól egyházközségi batyus bált tartunk a toronyi Sport Csarnokban. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a csütörtöki fogadóórával bezárólag lehet vásárolni. Belépés este fél 6-tól lehetséges. A bál megnyitója 6-kor lesz, s ezt követően kezdődik a műsor. Előkészületeket szombaton délelőtt 9-tól tesszük meg a Sport csarnokban, az elpakolás vasárnap 11-kor lesz. Mivel a bál tiszta bevételét a résztvevők arányának megfelelően a 4 falu között osztjuk szét, így kérem, hogy aki teheti az előkészületi és a bál utáni rendrakásban is vegyen részt mind a 4 községből.

4) Az egyházközségi bál miatt jövő szombaton az előesti szentmise Bucsu községben délután 4-kor kezdődik.

5) Jövő hétvégén az ország valamennyi templomában perselyadományunkat jó szívvel adjuk a katolikus iskolák javára!

6) Püspök atya kérése, hogy az egyházközségi tagok vegyenek részt lelkigyakorlaton, ennek a kérésnek eleget téve, az egyházközségi tagokat és családtagjaikat is szeretettel várom február 29-én szombaton délután 3 és 5 óra között, valamint vasárnap délután 3 és 5 óra között a toronyi Művelődési Házba, a lelkigyakorlatos összejövetelt Dr. Füzes Ádám atya vezeti.

 

Évközi 5. vasárnap
2020. február 9.

1) Ma szentmise végén Balázs áldásban részesítjük a kedves híveket!

2) A múlt vasárnapi perselypénz összege, amelyet a templom javára adtatok Bucsu községben 39.420 ft, Dozmaton 20.000 ft, Sében 48.675 ft és Toronyban 42.605 ft volt, amelyet ezúton is hálásan köszönök.

3) Kedden a Lourdes-i jelenés évfordulóján engesztelő gyászmisét mutatok be a toronyi templomban este 6-kor Dr. Török József professzor úr lelki üdvéért! Akik tudnak iránta való tiszteletből vegyenek részt a szentmisén.

4) Csütörtökön fatimai engesztelő napunkon a szentségimádás a bucsui templomban fél 6-kor kezdődik, majd 6-kor a szentmise. Minél többen jöjjünk el immár 100. alkalommal imádkozni magyar hazánkért, s annak lelki megújulásáért, s amerre a körmenet elhalad az ablakokat gyertyával világosítsuk meg!

5) Kedden este fél 7-kor az engesztelő gyászmise után a toronyi egyházközséget várom gyűlésre a plébánia hivatalban, pénteken este fél 7-kor a dozmati, szombaton pedig a bucsui egyházközséget az előesti szentmise után szintén a toronyi plébánia Hivatalban.

6) Február 22-én, szombaton – este 6-tól egyházközségi batyus bált tartunk, immár 9. alkalommal a toronyi sportcsarnokban. Belépőjegy ára 2500 ft. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi elnököknél. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható szintén 2.500 ft- os áron.

 

Évközi 4. vasárnap
2020. február 2.

1) A mai vasárnap mind a négy községben a templom javára adtuk a perselyadományt, Toronyban a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja az imaóráját.

2) Holnap, vasárnap délután 5-kor a toronyi Plébánia Hivatalban plébániai egyházközségi gyűlést tartunk, amelyen átbeszéljük a 2019. évi zárszámadást és a 2020. évi költségvetést. Községenként a 3-3 képviselőt tisztelettel várom a gyűlésre.

3) Jövő vasárnap a szentmise végén Balázsáldásban részesítjük a kedves testvéreket!

4) Február 22-én, szombaton – este 6-tól egyházközségi batyus bált tartunk, immár 9. alkalommal a toronyi sportcsarnokban. A bálban a zenét Tímár János szentpéterfai lakos fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2500 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi elnököknél. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható szintén 2.500 ft-os áron.

 

Évközi 2. vasárnap
2020. január 20.


Ünnepek, emléknapok:

Szombat ( január 25): Szent Pál apostol megtérése

1) Kedd, Dozmat község szentségimádási napja, szentségkitétel reggel 8-kor litániával, szentségeltétel ¾ 6-kor, majd este 6-kor szentmise.

2) Szerdán a dozmati nyugdíjas klub tagjai találkoznak délután 3-kor, a toronyi nyugdíjas klub tagjai pedig csütörtökön fél 3-kor.

3) Jövő héten a keresztények egységéért imádkozunk!

4) A keresztény újságok 2020. évi befizetése aktuálissá vált a Martinus újság egy évre 2.640 ft.

5) Február 22-én, szombaton – este 6-tól egyházközségi batyus bált tartunk, immár 9. alkalommal a toronyi sportcsarnokban. A bálba a zenét Tímár János szentpéterfai lakos fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2500 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a mai naptól a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi elnököknél. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható szintén 2.500 ft-os áron.

 

Évközi 3. vasárnap
2020. január 27.

1) Január 24-én, pénteken, életének 74. évében, áldozópapi szolgálatának 45. évében a szentségekkel megerősítve elhunyt Dr. Török József professzor, egyháztörténész, pápai prelátus, címzetes prépost. Temetése február 4-én, kedden délelőtt 11-kor lesz végakaratának megfelelően szülővárosában Makón. Köszönjük szolgálatát, amelyet 8 éven keresztül nyaranként plébániánkon végzett. Az Úr érdemei jutalmául adja meg számára az örök élet boldogságát, nyugodjék békében!

DrTorokJozsefGyaszlap

2) Jövő vasárnap elsővasárnap a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, perselyadományunkat ezen a hétvégén a templomok javára adjuk.

3) Jövő vasárnap egyben Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, a szentmisék keretében gyertyaszentelést végzünk. A szentelésre otthonról is hozhatunk
gyertyákat!

4) Február 22-én, szombaton – este 6-tól egyházközségi batyus bált tartunk, immár 9. alkalommal a toronyi sportcsarnokban. A bálba a zenét Tímár János szentpéterfai lakos fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2500 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a mai naptól a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi elnököknél. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható szintén 2.500 ft-os áron.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z