Pitti Katalin a toronyi plébánia falvaiban

Bőkezű volt vele a Teremtő. Tehetséget, szépséget, küzdőképességet adott neki, mielőtt útnak indította. De megjáratta vele a poklot is. Ám a szenvedés csak
táplálta, gazdagította Pitti Katalin érdemes művész életútját, művészeti tevékenységét, aki december 7-én ünnepelte születésnapját.

Pitti Katalin azok közé az operaénekesek közé tartozik, akik nem csupán szép hangjukkal, de alakításuk, szerepformálásuk drámai erejével is hatnak a közönségre. Szenvedélyes, olykor halni, máskor nagyon is élni akaró. Minden leveretésből képes talpra állni. Nem rettenti az újrakezdés, megtanult a fájdalomból, a szenvedésből is erényt kovácsolni.

Pitti Katalin evangéliumot hirdet. És ismeri az adni vágyás örömét. Viszi dalait, kedves lényét, és terjeszti Hamvas Béla gondolatait, mint egy modernkori női
apostol: „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó
Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az étherig. Ismerd meg, hódítsad meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátalak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”

img 1636

Édesapja arra tanította: akit Magyarország nevel, annak kötelesség a rábízott kincsekből a hazájának minél többet visszaadni. Nekünk, akik a Kárpát-medence
ölelő karjaiban születtünk, sorsunk van, amelyet be kell teljesítenünk. Nem futhatunk el előle- vallja Pitti Katalin művésznő.

A tragédiák egész sora döbbentette rá, mi a fontos ebben a földi életben.

Weöres Sándor gondolataival vallja:
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.
Miért is a művész –énekes pályát választotta Pitti Katalin!?

Engem ez a pálya hívott- vallja. Éreztem, hogy énekelnem kell. Tudtam, ha elindulok ezen az úton, leszek valamivé. Az ember egyszer csak önmagára ismer,
rájön, miért született a világra, mi a feladata, mi a küldetése. Az enyém az éneklés volt.

Babits sorait mindig is a magáénak tudta:
„Minden embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

img 1637

Mindezek mellett Pitti Katalin művésznő a keresztény megbocsátás szép példáját is elénk éli, erről így vall:

Tudni kell megbocsátani. Aki rájön, hogy tévedett, hogy bűnt követett el, a bűnbánatban úgyis megtisztul. Ezt én is ismerem. A bűnbánat és a megbocsátás is
szent dolog. Jó lenne, ha Assisi Szent Ferenc nyomdokain tudnánk járni, mert egyszer el kell majd számolnunk a cselekedeteinkkel. Segítőkészség, szolidaritás,
megbocsátás nélkül mit sem érünk. Én a természetemnél fogva még azzal is képes vagyok szeretetteljesen viselkedni, aki megbántott, vagy rosszat tett velem. Hamvas Béla tanácsolja: „Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.” Ugye, mondanom se kell, hogy egy művésznek még több meleget kell árasztania, még többet kell nyújtania, hisz többet is kapott a Jóistentől.

img 1638

És milyen a művészsors!? Talán sokban hasonlít a papsághoz, hogy miért mondom ezt, mert ismét a művésznőt idézem:

A művészsors nagy megpróbáltatás. Van, amit csak Istennel tudsz megosztani, amiben ember nem segíthet. Aki tehetséggel van megáldva vagy megverve, annak nehéz az élete. Ez a pálya alázattal teli szolgálat. Az egész életem erről szól. S azt gondolom, áldozatok nélkül semmi sem születik a világon. Jézus Krisztus erre a legfőbb bizonyíték.

És Pitti Katalin alázata –kispap korom óta- mélységes tiszteletet ébreszt bennem, mert mer magasságról és mélységről szólni:
Sajnos nem mindig szállnak angyalok, vallja nagy alázattal, néha csak kergetjük őket. Nekem például sok gondot okozott, hogy nem járok mindig az „égi mezőkön.” S bár igyekszik az ember magas színvonalon teljesíteni, vannak egészen különleges alkalmak, amikor úgy érzi: kinyílik az ég. Rajtunk múlik, hogy létrejön-e a híd lélektől lélekig. Ezen a hétvégén kinyílott az ég, s a híd épült lélektől lélekig.

Dr. Perger Gyula

 

Advent 2. vasárnapja
2019. december 8.

1) A múlt vasárnapi perselypénz, amit a templom javára adtatok Bucsu községben 37.965 ft, Dozmaton 13.930 ft, Sében 32.245 ft és Toronyban 57.425 ft volt, amelyet ezután is hálásan köszönök!
2) Szerdán délután 3-kor a dozmati faluházban a Nyugdíjas klub összejövetele lesz.
3) A karácsony előtti fatimai engesztelés pénteken este fél 6-kor szentségimádással veszi kezdetét a séi templomban, 6-kor pedig a szentmise. A szentmisén Kónya Máté V. éves papnövendék tesz tanúságot a Szűzanya iránti tiszteletéről. Elfogadható időjárás esetén a körmenet a Polgármesteri Hivatal felé a járdán halad. Amerre a körmenet elhalad kérem, hogy az ablakokat virággal díszítsük.
4) Szombaton délelőtt 10-kor kezdődik a Székesegyházban a Boldog Brenner János liturgikus ünnepén a szentmise, amelynek főcelebránsa Fazakas Márton csornai premontrei apát lesz, mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!
5) A karácsonyi oltár díszítéséhez az előző évekhez hasonlóan adományokat köszönettel elfogadunk.
6) A kis Jézus jászla már itt van közöttünk a templomban, a gyermekek leveleit, amelyet a Jézuskának írtak el lehet benne helyezni.
7) Jótékonysági délutánt szervez a toronyi Karitász szombaton délután 2 és 4 óra között a toronyi Művelődési házban, ahol pénz nélkül csere – bere akciót tartunk. Az otthon megunt tárgyakat hozhatjuk el, amely mások számára még hasznos lehet. A felajánlásra szánt tárgyakat, ruhákat pénteken délután 4 és 7 között lehet leadni a Művelődési Házban.
8) Tizenkét vasi néptáncos legény bekerült a Fölszállott a páva c. műsorában. Az újabb megmérettetésre Rábaköz táncaival készülnek. December 13-án, pénteken este kísérjük figyelemmel a lelkes kis legénycsapat bemutatkozását - s ha érdemesnek találjuk rá őket, segítsünk szavazatainkkal! A vasiak döntőbe jutásáról ugyanis már a közönség is dönthet!
9) A toronyi hittanosok betlehemes játékkal készülnek felkeresni otthonaikban a híveket. Kérjük, jelezzék a sekrestyében, kik azok, akik szívesen látják a leendő
bérmálkozók kis színdarabját. Csak oda tudnak menni a fiatalok, akik nevüket és címüket leadják a sekrestyében.
10) Az adventi szentmiséken várjuk közösen a Kisded Jézust!

 

Advent 1. vasárnapja

2019. december 1.

1) Ma elsővasárnap van, perselyadományunkat a templom javára adjuk mind a négy községben, a Rózsafüzér Társulat délután ma délután fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban.

2) Egyházi kötelezettségeinknek az egyházi adó befizetésével december 5-ig a csütörtöki fogadóóráig tehetünk eleget, ezt követően nem tudunk egyházi adó befizetést elfogadni, s le kell zárnom a könyvelő felé is a 2019. évet.

3) Az idei évben az adventi szentmisék plébániánk területén a rendes templomi szentmisék időpontjában este 6-kor kezdődnek majd, Bucsuban szerdán, Toronyban csütörtök és pénteken. Éljünk minél többen az adventi szentmise szép és különleges lehetőségével az esti órában is!

4) Pénteken egyben elsőpéntek is lesz, gyóntatás a toronyi templomban este fél 6-tól lesz.

5) Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóitokat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelentsétek a sekrestyében. December 5-én, elsőcsütörtökön délelőtt és délután fogom meglátogatni őket otthonukban. Kérem, hogy azok felé is jelezzétek, akik templomba nem járnak, de tudjátok, hogy a családban idősek betegek vannak és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, a mai szentmise után jelentésetek a betegek nevét és címét a sekrestyében.

6) December 7-én és 8-án, jövő hétvégén Pitti Katalin művésznő adventi- karácsonyváró koncertet ad templomainkban minden szentmisén, tiszteljük meg Őt jelenlétünkkel!

7) Néhány miseszándék maradt még a 2020-as esztendőre, akik még szeretnének misét előjegyeztetni, a csütörtöki és szombati fogadóórán megtehetik!

8) A séi templomban ma délután 5-kor ádventi zenés áhítat lesz minden érdeklődőt szeretettel várunk!

9) Plébániánkról készült könyv második kötete átvehető a sekrestyében a mai nappal bezárólag, ára 4.950 ft. ( Mikulás)

 

Krisztus Király vasárnapja

2019. november 24.

 

1) Ma Krisztus Király vasárnapja van. Ezzel a vasárnappal lezárul az egyházi év, s jövő vasárnap már advent 1. vasárnapja lesz, jövő hétvégén az otthonról elhozott adventi koszorúkat megszenteljük a szentmise kezdetén. Egyházi kötelezettségeinknek az egyházi adó befizetésével december 5-ig tehetünk eleget, ezt követően nem tudunk egyházi adó befizetést elfogadni.

2) A múlt vasárnapi perselypénzt, amelyet a Karitász javára adtatok már továbbítottam a Püspöki Hivatalnak, az Ő nevükben is köszönöm!

3) Jövő vasárnap már elsővasárnap van, így perselyadományunkat a templom javára adjuk mind a négy községben, a R. Társulat délután fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban.

4) Kezdődik az advent, s az hat éve bevezetett kedves szép szokást szeretnénk folytatni, a Szent Család képe végig vonulna a falun december 1-től 24-ig, Szállást keres a Szent Család mottóval, egy-egy napra befogadhatjuk a Szent Család képét, s esténként összegyűlhet a család, s köszöntheti a Szent Családot, s másnap a listán szereplő családnak kellene tovább adni a képet. Akik szeretnék befogadni a Szt. Családot, kérem, iratkozzanak fel a sekrestyében pontos név, cím és telefonszám bediktálásával, most a szentmise után.

5) Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelentsék a sekrestyében. December 5-én, elsőcsütörtökön délelőtt és délután fogom meglátogatni őket otthonukban. Kérem, hogy azok felé is jelezzétek, akik templomba nem járnak, de tudjátok, hogy a családban idősek betegek vannak és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, a mai szentmise után csütörtök jelentésetek a betegek nevét a sekrestyében.

6) November 30-án, szombaton Bucsuban a templom körüli téren 14.30 és 17.30 között jótékonysági kis karácsonyi vásár lesz, ahol vásárolhatnak a helyi lakosok által készített karácsonyi termékek közül, amely árusításhoz felajánlásokat elfogadnak, amelyeket a vásár megkezdése előtt a helyszínen lehet leadni.

7) December 1-én vasárnap 17 órakor a séi templomban az Örökségünk Alapítvány adventi-karácsonyváró koncertje lesz.

8) Plébániánkról készült könyv második kötete átvehető a sekrestyében a mai vasárnaptól a jövő vasárnapig, ára 4.950 ft, kérem, ha tehetjük legkésőbb a jövő hétvégén vegyük is át a könyvet!

9) Néhány miseszándék maradt a 2020-as esztendőre, a csütörtöki és a szombati fogadóórán még előjegyeztethető.

10) Már előre hirdetem, hogy a december 7-i és 8-i szentmiséken Pitti Katalin művésznő lesz a vendégünk, tiszteljük meg Őt, hogy a szentmise keretében meghallgatjuk előadását!

 


MEGJELENT

I.kot borito reklam 1 kicsi

I.kot borito reklam 2 kicsi

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z